Lahingukoolis algas vanemallohvitseride keskastmekursus

Avaldatud: 10.10.2017

Eile algas Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Lahingukoolis vanemallohvitseride keskastmekursus (VAKAK), millest võtab osa 30 tegevväelast.

VAKAKi kursuseülema major Veiko Koppeli sõnul on kursuse põhirõhk staabitöö erinevatel tahkudel. „Suurendame kursuslaste iseseisvust ja arendame nende teadmisi eri valdkondades, näiteks eneseväljenduses, sõjaajaloos ja riigikaitses. Lisaks õpivad kursuslased väliharjutuste korraldamist ning rahuaja oskusi staabis,“ ütles major Koppel.

Kursuse eesmärk on anda õppuritele teadmised ja oskused teenistuseks taktikalise tasandi staabiallohvitserina ning üksuse instruktori ja kasvatajana. VAKAKi pääsemise eelduseks on eelnevalt läbitud vanemallohvitseride baaskursus, vähemalt kuus aastat teenistust vanemallohvitserina ning väeüksuse ülema positiivne iseloomustus.

Vanemallohvitseride keskastmekursus kestab 11 nädalat.

Lahingukoolis koolitatakse vanemallohvitsere ja reservohvitsere. Kooli õppetöö on jaotatud erinevateks kutse- ja täiendusõppekursusteks.

Tweet about this on TwitterShare on Facebook