Lahingukooli õppurid osalevad väliharjutusel Kuperjanovi ajateenijatega

Avaldatud: 11.10.2017

Sel nädalal jätkub Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Lahingukooli vanemallohvitseride põhikursuse väliharjutus Tabina alal, kus osalevad ka Kuperjanovi ajateenijad.

„Käimasolev harjutus on suurepärane näide, kuidas õppeasutused ja jalaväepataljon teevad asju koos. Juba järgmine nädal viivad needsamad õppurid läbi ajateenijatele laskmisi. See kõik tagab, et õppuritel on pidev kontakt meie tähtsaima ressursi – sõduriga,“ ütles Lahingukooli veebel vanemveebel Indrek Ojasoo.

Väljaõpe on jagatud kolmeks põhietapiks: kaasnevad tegevused, kaitsvad tegevused ja pealetungilahing. Eelmisel nädalal õpiti kaasnevate tegevuste raames, kuidas juhtida rännakus kuni rühma suurust üksust, kuidas hõivata paiknemisala ja püstitada varitsust. Reedel lõppevate kaitsvate tegevuste põhirõhk on rühma suuruse üksuse juhtimisel viivituses ja kaitses.

Novembris toimuva pealetungilahingu käigus õpitakse üksuse juhtimist kiirrünnakus avatud, poolkinnisel ja kinnisel maastikul, hoonestatud ala hõivamist ja julgestamist.

Harjutusel osalevad Lahingukooli 61 vanemallohvitseri põhikursuslast ja Kuperjanovi tagalakompanii ajateenijad.

Galerii: http://pildid.mil.ee/index.php?/category/58360

Tweet about this on TwitterShare on Facebook