Kaitseväe Võru Lahingukool andis teenetemärke

Avaldatud: 11.08.2009

Kaitseväe Võru Lahingukooli ülem andis esmaspäeval, 10. augustil, pidulikul õppeaasta alguse rivistusel Kaitseväe Lahingukooli teenetemärgid reservkapten Neinar Selile, reservkapten Veljo Raidele, vanemveebel Kalju Pagile ja vanemveebel Kaido Poldovile.

Panuse eest kooli arengusse sai teenetemärgi kapten Veljo Raide, kes oli kooli ülem aastatel 2004 – 2007. Kapten Neinar Seli on lõpetanud Võru Lahingukoolis reservohvitseride kursused ja toetanud hiljem kooli tegevust. 2008. aasta kevadel sisustas ta lahingukooli õppuritele vajaliku sõduriköögi.

Teenetemärgi andmine

„Minu jaoks on Kaitseväe Lahingukooli teenetemärgi saamine suureks auks,“ ütles reservkapten Seli teenetemärgi saamisel. “Olen püüdnud erinevatel aegade neid koole toetada, kus ma olen õppinud. Nii olen ma käitunud oma keskkooliga, ülikooliga, teaduskonnaga ja nüüd ka lahingukooliga. Side lahingkooliga jääb, loodan, et selline abi ja toetus ning vastastikkune mõistmine säilib meil ka edaspidi.“

Kaitseväe Lahingukooli teenetemärki antakse välja alates 2003. aastast, millega tunnustatakse kaitseväelasi, ametnikke, välismaalasi või teisi isikuid, kes on oma teenistusega või tegudega andnud märkimisväärse panuse kooli arendamisele või osutanud koolile vajalikku abi.

Teenetemärgi annab oma käskkirjaga Kaitseväe Võru Lahingukooli ülem, keda on eelnevalt nõustanud seitsme liikmeline teenemärgi komisjon. Seitsme aasta jooksul on Kaitseväe Võru Lahingukooli tunnustanud teenetemärgiga 35 kaitseväelast, reservväelast, ametnikku ja välismaalast.

Kaitseväe Võru Lahingukool on kutseõppeasutus, mis korraldab vanemallohvitseride ja reservohvitseride väljaõpet.