Üldinfo ja kontakt

Lahingukooli ülem
major Meelis Jõemaa
+372 717 6371
meelis.joemaa[at]mil.ee

Lahingukooli veebel
vanemveebel Indrek Ojasoo
+372 717 6372
indrek.ojasoo[at]mil.ee

Sisseastujale
717 6376
kvlk[at]mil.ee

KVÜÕA meediaspetsialist

Prl Ivika Lehtsalu
+372 717 6192
+372 528 0489
ivika.lehtsalu[at]mil.ee

Üldinfo:
Telefon: 717 6370
kvlk[at]mil.ee

Postiaadress
Kose tee 3a, 65603, Võru