«Tagasi uudiste lehele

Veeblid ja tulevased ohvitserid läbisid ühisharjutuse

Avaldatud: 27.01.2017

Eile osalesid Lahingukooli vanemallohvitseride põhikursuse õppurid ja Kõrgema Sõjakooli maaväe põhikursuse 3. õppeaasta jalaväe eriala kadetid Võrumaal ühisel miinipildujakursuse kaudtule harjutusel. 

Veeblid ja tulevased ohvitserid said kaudtule harjutusel võimaluse koostööks.
Foto: Annett Kreitsman

„Tegemist on miinipildujakursuse ühe lõpuharjutusega, kus tulejuhid, relvameeskond ja arvestusmeeskond tegid esimest korda maastikul koostööd,“ ütles harjutuse läbiviija nooremleitnant Virgo Vutt. „Harjutuse jooksul saavad kõik oma erialased tööd roteerumiskorras läbi teha.“

Harjutusel osalesid Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Lahingukooli vanemallohvitseride põhikursuse õppurid ja kõrgema sõjakooli maaväe põhikursuse 3.õppeaasta jalaväe eriala kadetid. Vanemallohvitseride põhikursuse õppuri nooremveebel Roomet Marksi sõnul on selline lõimitus tulevaste ohvitseride ja veeblite vahel oluline. „Tulevikus hakkame koos töötama, seega on hea juba praegu teineteist tundma õppida.“

Miinipildujakursuse eesmärk on valmistada ette allohvitserid ja ohvitserid tegutsemaks jalaväe eriala üksustes. Kursuse raames korraldatud kaudtule harjutus annab õppuritele esmased teadmised ja oskused kaudtule üksustes miinipildujarühma ja miinipildujapatarei kasutuses olevate miinipildujate käsitsemise kohta ning oskuse planeerida ja toetada kõrgema ülema plaane kompanii ja pataljoni tasemel.

Võrus paiknevas Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Lahingukoolis koolitatakse vanemallohvitsere ja reservohvitsere. Kooli õppetöö on jaotatud erinevateks kutse- ja täiendusõppekursusteks.

Tartus asuv KVÜÕA Kõrgem Sõjakool on noortele, kes soovivad head juhtimisalast kõrgharidust. Sõjakooli põhikursuse maa-, mere- või õhuväe õppesuuna lõpetajad saavad rakendusliku kõrghariduse sõjalise juhtimise erialal ja nooremleitnandi auastme.

Tweet about this on TwitterShare on Facebook

Hiljuti lisatud postitused

10.03.2017Lahingukool harjutas asula julgestamist
Sel nädalal harjutasid Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Lahingukooli õppurid Võrumaal Varstu alevikus kaks päeva kestnud taktikaharjutusel julgeoleku… Loe edasi…
02.03.2017Lahingukool korraldab Varstu alevikus taktikaharjutuse
Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste (KVÜÕA) Lahingukool viib 9.-10. märtsil Varstu alevikus läbi taktikaharjutuse, kus harjutatakse julgeoleku tagamist asus… Loe edasi…
31.01.2017Tulevased reservrühmaülemad harjutasid linnalahingut
Täna läbisid Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Lahingukoolis reservrühmaülemate kursusel olevad aspirandid väliharjutuse raames linnalahinguõppe eesmär… Loe edasi…

Uudiste arhiiv

  1. 2017 (5)
  2. 2016 (11)
  3. 2015 (10)
  4. 2014 (13)
  5. 2013 (17)
  6. 2012 (6)
  7. 2011 (18)
  8. 2010 (17)
  9. 2009 (22)
  10. 2008 (66)