Tulevased reservrühmaülemad harjutasid linnalahingut

Avaldatud: 31.01.2017

Täna läbisid Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Lahingukoolis reservrühmaülemate kursusel olevad aspirandid väliharjutuse raames linnalahinguõppe eesmärgiga harjutada planeerimist ja juhtimist erinevates tingimustes. 

Väliharjutus andis aspirantidele praktilised kogemused tööpõllul
Foto: Annett Kreitsman

„Aspirandid õppisid täna, kuidas planeerida rünnakut, kaitset ja patrulli hoonestatud alal,“ ütles väliharjutuse üks läbiviijatest veebel Keit Purga. „Linn ei koosne ainult majadest ja betoonist, vaid mitmetest erinevatest faktoritest, mida tulevased reservrühmaülemad arvestama peavad.“

Linnalahinguõpe on üks osa eile õhtul alanud ja neljapäevani kestvast väliharjutusest, mille jooksul omandavad aspirandid teadmised planeerimisest ja juhtimisest erinevates lahinguliikides ja erinevates tingimustes.

„Seni on kursus väga põnev olnud ning instruktorid on väga laia silmaringiga, seega ootan huviga, mis nüüd pärast linnalahinguõpet saama hakkab,“ ütles nooremseersant Marjanne Raud, kelle sõnul on aspirantide kursusel osalemine tema ühe unistuse täitumine.

Reservrühmaülema baaskursuslased on senises väljaõppes omandanud teoreetilised teadmised, kuidas planeerida ning juhtida rühma lahingutegevust erinevates lahinguliikides, rakendades kaasnevaid tegevusi, mõistes enda üksuse ülesannet kõrgema üksuse koosseisus. KVÜÕA lahingukooli organiseeritud väliharjutus võimaldab teoreetiliste teadmiste praktilise rakenduse, mille raames saavad aspirandid Nursipalu ja Tsiatsungõlmaa harjutusaladel rühmasuuruse üksuse lahingutegevuse planeerimist ja juhtimist motoriseeritud rännakul, jalgsirännakul, rünnakul, kaitsel, tegevusel asustatud punktis ning paiknemisel.

Võrus paiknevas Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Lahingukoolis koolitatakse vanemallohvitsere ja reservohvitsere. Kooli õppetöö on jaotatud erinevateks kutse- ja täiendusõppekursusteks.

Fotod: https://pildid.mil.ee/picture.php?/404533/category/57914

Tweet about this on TwitterShare on Facebook