Lahingukoolis algas reservrühmaülemate baaskursus ajateenijatele

Avaldatud: 02.01.2017

Täna algas Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Lahingukoolis viis nädalat kestev reservrühmaülemate baaskursus, mille läbib üle 80 aspirandist ajateenija. 

Eelmisel aastal reservrühmaülemate baaskursusel osalenud Foto: major Artur Meerits

Eelmisel aastal reservrühmaülemate baaskursusel osalenud
Foto: major Artur Meerits

„Kursuse eesmärk on tulevaste reservohvitseride rolli ja ülesannete selgitamine ning taktikaliste võtete õpetamine sellisele tasemele, et õppurid on võimelised iseseisvalt ja loovalt täitma neile pandud ülesandeid,“ ütles kursuse ülem major Artur Meerits.

Reservrühmaülemate baaskursus on läbinud uuenduse ja on võrreldes eelmise kursusega suunatud teadmiste ja oskuste kinnistamisele. „Peamised erisused eelnevaga on selgemini eristatud baas- ja erialakursus, millele järgnev õppepraktika on suunatud eelnevalt omandatud teadmiste ja oskuste kinnistamisele,“ ütles major Meerits.

Täna alanud baaskursus kestab viis nädalat, mille jooksul saavad õppurid teadmised lahingupidamise põhimõtetest ning arendada enda oskusi sõjaväelise juhina tegutsemiseks rühmaülema ametikohal rahu- ja sõjaajal, lisaks täiendatakse teadmisi relva- ja laskeõppe alal.

Baasõppe läbivad kõik õppurid koos, alates erialakursusest on õppuritel võimalik spetsialiseeruda vastavalt oma ametikoha nõuetele. Reservrühmaülemate baaskursuse läbides saavad aspirandid reservrühmaülemateks ning pärast reservväelaste õppekogunemist reservohvitserideks. Kursuse läbimine on eelduseks lipniku auastmele esitamiseks.

Võrus paiknevas Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Lahingukoolis koolitatakse vanemallohvitsere ja reservohvitsere. Kooli õppetöö on jaotatud erinevateks kutse- ja täiendusõppekursusteks.

Tweet about this on TwitterShare on Facebook