Lahingukool tähistas 96. aastapäeva

Avaldatud: 26.05.2016

Teatejooks ümber järve. Foto: Ave Eerma

Teatejooks ümber järve. Foto: Ave Eerma

KVÜÕA Lahingukool tähistas täna järvejooksu ning ülema vastuvõtuga oma 96. aastapäeva. Jooksuvõistlusel saavutasid esikoha Kaitseliidu Võrumaa maleva esindajad, kes tegid ka uue jooksurekordi.

Teatejooksult ümber järve võttis esimese koha Kaitseliidu Võrumaa malev ajaga 13:43, teisele kohale tuli Kuperjanovi jalaväepataljoni võistkond ajaga 14:16 ning kolmanda koha saavutasid Kaitseliidu Valgamaa maleva esindajad ajaga 14:20.

Lahingukooli ülem kolonelleitnant Madis Nõmme tänas osalejaid meeleoluka võistluse eest ning ütles, et loodab järgmisel aastal veel rohkem võistkondi näha. Aastapäeva tähistamine jätkus ülema vastuvõtuga, kuhu olid kutsutud võistlusel osalejad ning väeosade esindajad, kes allohvitseride väljaõppega seotud on.

Vastuvõtul andis KVÜÕA muuseumi juhataja-nooremteadur Art Johanson ülevaate allohvitseride ajaloolise kujunemise käigust nii Eestis kui ka mujal maailmas, millele järgnes lahingukooli ülema kolonelleitnant Madis Nõmme kõne ning külaliste tänusõnad ja tervitused lahingukoolile.

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Lahingukoolis koolitatakse vanemallohvitsere ja reservohvitsere. Kooli õppetöö on jaotatud erinevateks kutse- ja täiendusõppekursusteks.

Tweet about this on TwitterShare on Facebook