Lahingukool arutas Läti kolleegidega koostöövõimalusi

Avaldatud: 11.10.2016

Eile külastas Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Lahingukooli esindus Läti allohvitseride kooli Võnnus, et tutvuda seal läbiviidavate kursustega ning arutada koostöövõimalusi kahe kooli vahel.

„On oluline tunda oma heade naabrite toiminguid ja koolitussüsteemi,“ ütles Lahingukooli veebel vanemveebel Indrek Ojasoo. „Võimalikud koostööprojektid läbi erinevate harjutuste või kursuste aitavad jagada kogemusi ning omavad mõlemapoolselt kasutegureid.“

Visiidi jooksul tutvusid Lahingukooli ülem kolonelleitnant Madis Nõmme, kooliveebel vanemveebel Indrek Ojasoo, vanemallohvitseride põhikursuse veebel veebel Aleksandr Varikov ning neli vanemallohvitseride põhikursuse õppurit Läti lahingukoolis läbiviidavate kursustega ning külastasid allohvitseride kaardiharjutust.

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Lahingukoolis koolitatakse vanemallohvitsere ja reservohvitsere. Kooli õppetöö on jaotatud erinevateks kutse- ja täiendusõppekursusteks.

Tweet about this on TwitterShare on Facebook