> Lahingukool» Leht 4

Ole esimene kes teab!

Telli uudised postkasti

või jälgi rss feedi RSS

Uudiste arhiiv

 1. 2017 (5)
 2. 2016 (11)
 3. 2015 (10)
 4. 2014 (13)
 5. 2013 (17)
 6. 2012 (6)
 7. 2011 (18)
 8. 2010 (17)
 9. 2009 (22)
 10. 2008 (66)
 • Täna algab kaitseväe ühendatud õppeasutuste lahingukoolis reservrühmaülemate baaskursus ajateenijatele, kus osaleb 108 aspiranti. ​Kursuse ülema kapten Tarvo Plankeni sõnul on kursuse eesmärk anda ajateenijatest aspirantidele vajalikud teadmised sõjaaja rühmaülema ametikohal teenimiseks. „Anname aspirantidele lahingukoolis ettevalmistuse teenistuspraktikaks, et nad saaksid väeosas harjutada rühma juhtimist, sõjaaja rühmaülemateks saavad nad peale edukat praktikat ja kevadist suurõppust Siil 2015,” […]

 • Täna andis lahingukooli ülem reservohvitseride baaskursuse lõpetajatele üle tunnistused ning tänas neid Eesti riigi kaitsesse panustamise eest. Kursuse lõpetaja, soolise võrdõiguslikkuse voliniku Mari-Liis Sepperi sõnul oli põnev tsiviilisikuna näha ja kogeda kaitseväe süsteemi ja struktuuri seestpoolt. “Kursusel osalemine on hea võimalus nii naistele, kes soovivad panustada Eesti riigi kaitsesse kui ka meestele, kes soovivad ajateenistusest saadud kogemusi laiendada,” ütles Sepper. Märtsi alguses […]

 • Lahingukoolis lõppes täna uue süsteemi järgi korraldatud vanemallohvitseride keskastmekursus (VAKAK), mis sel aastal tõi õppesse juurde tihedama koostöö mere- ja õhuväega. ​Kursuse ülema major Madis Nõmme sõnul näitas esimest korda uue süsteemi järgi korraldatud kursus ära nii kordaminekud kui arengukohad. „Kursuse üks suuremaid võite oli õhu- ja mereväe koostöö õppeasutustega. Käisime nende baasides külastuspäevadel ning […]

 • Täna andis toetuse väejuhatus Meegomäe kaitseväelinnaku taristu üle Riigi Kinnisavara ASile.​ „Enamik Meegomäe taristust oli vananenud. Selle asemel, et hakata nõukogude päritolu hooneid renoveerima, oli otstarbekam ja säästlikum ehitada Võru Taara linnakusse kaasaegsed ja tänapäeva vajadusi arvestavad hooned,” ütles toetuse väejuhatuse haldusteenistuse ülem major Ilmar Lepik. Ta lisas, et viimastel aastatel remonditi Taara linnakus ka […]

 • Täna algas Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Lahingukoolis vanemallohvitseride keskastmekursus (VAKAK), millest võtab osa 21 tegevväelast. VAKAK on vanemallohvitseride hariduse ja sõjaväelise väljaõppe teise astme kursus, mis kandis varasemalt vanemveebli kursuse nime. Uue õppekava alusel korraldatav kursus kestab kümme nädalat ning kursusele pääsemise eelduseks on eelnevalt läbitud vanemallohvitseride baaskursus ning katsete edukas läbimine. Lahingukooli ülema major Madis […]

 • Täna algas Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Lahingukoolis vanemstaabiallohvitseride kursus (VSAK), kus osaleb üheksa vanemallohvitseri. Kursuse läbiviija, Lahingukooli staabiohvitseri kapten Tarmo Kompuse sõnul on algava kursuse eesmärgiks anda vanem- ja staabiveeblitele teadmised, kuidas vaadata kastist väljapoole. „Uuel vanemstaabiallohvitseride kursusel ei taha me õpetada kindlaid tegevusi, vaid anda teadmised, kuidas lahendada loovalt erinevaid töös tekkivaid olukordi ja luua […]

 • Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Lahingukooli uues hoones alustas sel nädalal õpinguid vanemallohvitseride baaskursus ja reservtervishoiutöötajate  sõjalise baaskursuse teine moodul. Vanemallohvitseride kursuse seersantõppuri Taavi Tõnisson sõnul, kes läbis vanas majas Meegomäel aspirantuuri, on uued õpitingimused mitmes osas paremad. „Näiteks klassi ees kõnelevaid instruktoreid on parem jälgida ja ka olmetingimused on korralikud. Kui aspirantuuri ajal oli 30 inimest […]

 • Kaitseminister Sven Mikser ja kaitseväe juhataja kindralmajor Riho Terras avasid täna Võrus Kuperjanovi pataljonis Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Lahingukooli uue õppe- ja kasarmuhoone. Kaitseminister Sven Mikser ütles avamisel peetud kõnes, et kaitsekulutuste hoidmine 2 protsendi tasemel loob võimaluse täita auvõlg tulevaste veeblite ja aspirantide ees ning viia nende õppimis- ja olmetingimused Eesti riigi arengutasemele vastavaks. “Nõukogude […]