> Lahingukool» Leht 4

Ole esimene kes teab!

Telli uudised postkasti

või jälgi rss feedi RSS

Uudiste arhiiv

 1. 2017 (3)
 2. 2016 (11)
 3. 2015 (10)
 4. 2014 (13)
 5. 2013 (17)
 6. 2012 (6)
 7. 2011 (18)
 8. 2010 (17)
 9. 2009 (22)
 10. 2008 (66)
 • Lahingukoolis lõppes täna uue süsteemi järgi korraldatud vanemallohvitseride keskastmekursus (VAKAK), mis sel aastal tõi õppesse juurde tihedama koostöö mere- ja õhuväega. ​Kursuse ülema major Madis Nõmme sõnul näitas esimest korda uue süsteemi järgi korraldatud kursus ära nii kordaminekud kui arengukohad. „Kursuse üks suuremaid võite oli õhu- ja mereväe koostöö õppeasutustega. Käisime nende baasides külastuspäevadel ning […]

 • Täna andis toetuse väejuhatus Meegomäe kaitseväelinnaku taristu üle Riigi Kinnisavara ASile.​ „Enamik Meegomäe taristust oli vananenud. Selle asemel, et hakata nõukogude päritolu hooneid renoveerima, oli otstarbekam ja säästlikum ehitada Võru Taara linnakusse kaasaegsed ja tänapäeva vajadusi arvestavad hooned,” ütles toetuse väejuhatuse haldusteenistuse ülem major Ilmar Lepik. Ta lisas, et viimastel aastatel remonditi Taara linnakus ka […]

 • Täna algas Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Lahingukoolis vanemallohvitseride keskastmekursus (VAKAK), millest võtab osa 21 tegevväelast. VAKAK on vanemallohvitseride hariduse ja sõjaväelise väljaõppe teise astme kursus, mis kandis varasemalt vanemveebli kursuse nime. Uue õppekava alusel korraldatav kursus kestab kümme nädalat ning kursusele pääsemise eelduseks on eelnevalt läbitud vanemallohvitseride baaskursus ning katsete edukas läbimine. Lahingukooli ülema major Madis […]

 • Täna algas Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Lahingukoolis vanemstaabiallohvitseride kursus (VSAK), kus osaleb üheksa vanemallohvitseri. Kursuse läbiviija, Lahingukooli staabiohvitseri kapten Tarmo Kompuse sõnul on algava kursuse eesmärgiks anda vanem- ja staabiveeblitele teadmised, kuidas vaadata kastist väljapoole. „Uuel vanemstaabiallohvitseride kursusel ei taha me õpetada kindlaid tegevusi, vaid anda teadmised, kuidas lahendada loovalt erinevaid töös tekkivaid olukordi ja luua […]

 • Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Lahingukooli uues hoones alustas sel nädalal õpinguid vanemallohvitseride baaskursus ja reservtervishoiutöötajate  sõjalise baaskursuse teine moodul. Vanemallohvitseride kursuse seersantõppuri Taavi Tõnisson sõnul, kes läbis vanas majas Meegomäel aspirantuuri, on uued õpitingimused mitmes osas paremad. „Näiteks klassi ees kõnelevaid instruktoreid on parem jälgida ja ka olmetingimused on korralikud. Kui aspirantuuri ajal oli 30 inimest […]

 • Kaitseminister Sven Mikser ja kaitseväe juhataja kindralmajor Riho Terras avasid täna Võrus Kuperjanovi pataljonis Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Lahingukooli uue õppe- ja kasarmuhoone. Kaitseminister Sven Mikser ütles avamisel peetud kõnes, et kaitsekulutuste hoidmine 2 protsendi tasemel loob võimaluse täita auvõlg tulevaste veeblite ja aspirantide ees ning viia nende õppimis- ja olmetingimused Eesti riigi arengutasemele vastavaks. “Nõukogude […]

 • Kaitseminister Sven Mikser ja kaitseväe juhataja kindralmajor Riho Terras avavad täna Võrus uue kasarmu- ja õppehoone, mida hakkab kasutama Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Lahingukool. Uus hoone toob lahingukoolis õppivatele tulevastele vanemallohvitseridele ja reservohvitseridele kaasaegsed ning senisest avaramad elamis- ja õppimistingimused. Kolmekorruselises hoones on 250 majutuskohta, 13 moodsate õppevahenditega varustatud õppeklassi ja töökohad 32 kaitseväelasele. Uus hoone asub Kuperjanovi jalaväepataljoni territooriumil, […]

 • KVÜÕA Kõrgema Sõjakooli lõpetas esimene kursus Eestis koolitatud mereväeohvitsere. Kokku sai Eesti juurde 31 maaväe ja mereväe õppesuuna lõpetanud nooremleitnanti. Sõjalise juhtimise magistrikraadi sai seitse ohvitseri, Lahingukooli lõpetas 48 vanemallohvitseri. Kaitseväe juhataja kindralmajor Riho Terras ütles lõpetamisel peetud kõnes, et tänaste lõpetajate kujundada on tuleviku kaitseväe nägu ja sisu. “Tänaste lõpetajatena olete te kõik tegelikult […]