> Lahingukool» Leht 3

Ole esimene kes teab!

Telli uudised postkasti

või jälgi rss feedi RSS

Uudiste arhiiv

 1. 2017 (5)
 2. 2016 (11)
 3. 2015 (10)
 4. 2014 (13)
 5. 2013 (17)
 6. 2012 (6)
 7. 2011 (18)
 8. 2010 (17)
 9. 2009 (22)
 10. 2008 (66)
 • Sel nädalal lõpetas Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Lahingukoolis reservohvitseride baaskursuse 21 tulevast ohvitseri. Kursuse lõpukõne pidanud Kinobussi pealik Mikk Rand kiitis Lahingukooli instruktoreid ja väliõppusi, kus teooria oli väga tihedalt seotud praktilise tegevusega. „Oman ka ühe teise armee kogemust ja siinkohal andis see kursus kinnitust, et kui militaarkasvatus jääb inimlikuks igas olukorras, siis suudab ta oma […]

 • Täna lõppes kaitseväe ühendatud õppeasutuste lahingukoolis neli nädalat kestnud sõjaline baaskursus tervishoiutöötajatele, mille lõpetas 39 meedikut. Kursuslase Riho Männiku sõnul saab ta omandatud teadmisi kasutada nii kiirabi töötajate koolitamisel kui ka keerulistes olukordades hakkamasaamisel. „Kursuselt saadud praktilised teadmised on pannud mind situatsioone ümber hindama ning nüüd oskan kasutada keeruliste olukordade lahendamisel kaitseväelist mõtlemist ja organiseeritust,“ […]

 • Täna said rakendusliku kõrghariduse sõjaväelises juhtimises ning nooremleitnandi auastme 25 maaväe ja 6 mereväe põhikursuse lõpetajat ning magistrikraadi 5 ohvitseri. Lahingukooli lõpetasid 55 vanemallohvitseri. Kaitseväe ühendatud õppeasutuste ülem kolonel Martin Herem õnnitles vastseid lõpetajaid ning soovis neile eestvedamisoskust. “Meil on 91 lõpetajat ehk sõjaväelist juhti, ning mitte ainult juhti, vaid ka väärtuste kujundajat ühiskonnas,” ütles […]

 • Neljapäeval tähistas kaitseväe ühendatud õppeasutuste lahingukool 95 aasta möödumist kooli loomisest spordivõistluste ja lahingukooli ülema piduliku vastuvõtuga. ​Kaitseväelased võistlesid teatejooksu ja allohvitseride jooksus. Jooksuvõistlusele tulijaid tervitas lahingukooli ülem major Madis Nõmme. „Sport on alati inimesi ühendanud ning ühendab ka kaitseväes,” ütles major Nõmme. „Välja on kasvanud traditsioon, mida loodame jätkata ka tulevikus. Soovin kõigile väledat […]

 • Eelmisel nädalal andis maksu- ja tolliameti esindaja lahingukooli veeblile üle 20 kuulivesti, mis konfiskeeriti üle-eelmisel suvel neid Venemaale toimetada üritanud isikult. ​Eesti maksu- ja tolliameti avalike suhete juhi Rainer Lauritsa sõnul jagavad nad kohtu loal ka muid konfiskeeritud kaupu erinevatele organisatsioonidele ja ametkondadele ning kuulivestide pakkumine kaitseväele tundus loogiline samm. Kaitseväe ühendatud õppeasutuste lahingukooli veebli […]

 • Täna võõrustas kaitseväe ühendatud õppeasutuste ülem kolonel Martin Herem Ameerika Ühendriikide Marylandi rahvuskaardi ülemveeblit, maaväeveeblit ja õhuväeveeblit ning tutvustas neile Eesti kaitseväe ohvitseride ja allohvitseride haridussüsteemi. Kolonel Herem selgitas vanemallohvitseridele kaitseväe väljaõppe tahke, mis on mõnevõrra teistmoodi kui palgaarmeedes. “Võrreldes rahuaegse teenistusega peavad meie ohvitserid ja allohvitserid olema sõja ajal valmis palju suuremat vastutust võtma […]

 • Täna algab kaitseväe ühendatud õppeasutuste lahingukoolis reservohvitseride baaskursus. Erinevalt varasemast läbivad kursusel osalejad esimese õppemooduli koos erialaohvitseride baaskursuse õppuritega. Reservohvitseride baaskursusel osaleja, Postimehe endise vastutava väljaandja Mart Luige sõnul soovib ta algaval kursusel teada saada, kuidas varasemat tsiviilelust saadud juhtimiskogemust kaitseväes rakendada. “Eesti julgeoleku üheks olulisemaks alustalaks on rahva oma kaitsetahe,” ütles Luik. “Seda on […]

 • Täna lõpetab Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Lahingukoolis reservrühmaülemate baaskursuse 107 aspiranti, kes omandasid sõjaaja rühmaülema ametikohal teenimiseks vajalikke teadmisi ja oskusi. Vahipataljoni ajateenija Sander Hermeti sõnul said kõik kursusel osalejad proovida vähemalt korra rühma juhtimist ning lihvisid varasema teenistuse jooksul kogutud teadmisi. „Õppimisime erialanädalal erinevaid oskusi alates tankitõrjest ja kaudtulest lõpetades pioneeriüksuste ja täpsuslaskuritega,“ ütles aspirant […]