> Lahingukool» Leht 2

Ole esimene kes teab!

Telli uudised postkasti

või jälgi rss feedi RSS

Uudiste arhiiv

 1. 2017 (5)
 2. 2016 (11)
 3. 2015 (10)
 4. 2014 (13)
 5. 2013 (17)
 6. 2012 (6)
 7. 2011 (18)
 8. 2010 (17)
 9. 2009 (22)
 10. 2008 (66)
 • Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Lahingukool korraldab ajavahemikul 01.11-04.11.2016 Sänna, Tsiatsungõlmaa ja Nursipalu aladel taktikaharjutuse, kus õpitakse ja harjutatakse juhtimissooritusi kaitsvate tegevuste korral. Väliharjutus korraldatakse vanemallohvitseride põhikursuse õppe raames ning sellest võtab osa ligikaudu 60 tegevväelast. Harjutus viiakse läbi Sänna, Tsiatsungõlmaa ja Nursipalu aladel. Väliharjutusel osalejad kasutavad imitatsioonivahendeid, mis ei kahjusta ümbritsevat keskkonda. Lisaks kasutatakse harjutuse raames […]

 • Eile külastas Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Lahingukooli esindus Läti allohvitseride kooli Võnnus, et tutvuda seal läbiviidavate kursustega ning arutada koostöövõimalusi kahe kooli vahel. „On oluline tunda oma heade naabrite toiminguid ja koolitussüsteemi,“ ütles Lahingukooli veebel vanemveebel Indrek Ojasoo. „Võimalikud koostööprojektid läbi erinevate harjutuste või kursuste aitavad jagada kogemusi ning omavad mõlemapoolselt kasutegureid.“ Visiidi jooksul tutvusid Lahingukooli ülem […]

 • Lahingukooli ülem kolonelleitnant Madis Nõmme andis täna pidulikul rivistusel lahingukooli mõõga üle vanemveebel Indrek Ojasoole. Tänaseni lahingukooli veeblina teeninud vanemveebel Tanel Aldošin jätkab oma teenistust 2. jalaväebrigaadis. Vanemveebel Ojasoo tänas vanemveebel Aldošinit tehtud töö eest ning soovis edu ja kordaminekuid uuel ametikohal. „Olen väga tänulik, et mulle on usaldatud lahingukooli veebli ametikoht,“ ütles vanemveebel Ojasoo. […]

 • KVÜÕA Lahingukool tähistas täna järvejooksu ning ülema vastuvõtuga oma 96. aastapäeva. Jooksuvõistlusel saavutasid esikoha Kaitseliidu Võrumaa maleva esindajad, kes tegid ka uue jooksurekordi. Teatejooksult ümber järve võttis esimese koha Kaitseliidu Võrumaa malev ajaga 13:43, teisele kohale tuli Kuperjanovi jalaväepataljoni võistkond ajaga 14:16 ning kolmanda koha saavutasid Kaitseliidu Valgamaa maleva esindajad ajaga 14:20. Lahingukooli ülem kolonelleitnant […]

 • Hetkel Eestis teeniva Ameerika Ühendriikide jalaväekompanii allohvitserid tutvuvad kolme päeva vältel Eesti allohvitseride karjäärimudeli ja õppeprogrammiga ning arutavad võimalike koostöövõimaluste üle. „Eesti allohvitseride väljaõppe mõistmine on liitlastele oluline, et nad suudaksid oma allüksusi paremini juhtida just Eesti olusid arvestades,“ ütles seminari läbi viiva KVÜÕA Lahingukooli taktikainstruktor vanemveebel Indrek Ojasoo. Vanemveebel Ojasoo sõnul tuli seminari ettepanek ameeriklastelt. […]

 • Täna lõpeb Lahingukoolis reservrühmaülema baaskursus ajateenijatele (RRÜBKA). Seitsme nädala jooksul õppisid aspirandid reservrühmaülemale vajalikke oskusi. Kursuse läbiviija major Artur Meeritsa sõnul õppisid kursuslased juhtima rühmasuurust üksust erinevates tegevustes, näiteks rünnakus ja kaitses, ning läbisid ka kaasnevate tegevuste ehk rännaku ja paiknemise õppe. “Meie andsime aspirantidele baasteadmised,“ ütles major Meerits, „vilumuse omandavad ajateenijad aga väeosades.“ RRÜBKA […]

 • Järgmise seitsme nädala jooksul läbivad 101 aspirandist ajateenijat lahingukoolis reservrühmaülemate baaskursuse (RRÜBKA). Lahingukooli taktikaõpetaja major Artur Meeritsa sõnul on järjepidev aspirantide koolitamine oluline. „Kuna Eesti kaitsevägi põhineb reservarmeel, on vajalik, et ka osad ajateenijad omandaksid rühma juhtimise oskused,” ütles major Meerits. Reservrühmaülemate baaskursusel läbivad aspirandid seitsme nädala jooksul sissejuhatavad ained, toetavad ja kaasavad tegevused, rünnaku- […]

 • Täna lõppes Lahingukoolis vanemallohvitseride põhikursuse põhiõpingute moodul, mille 61 lõpetajat said nooremveebli auastme. Lahingukooli ülem major Madis Nõmme õnnitles lõpetajaid ning andis kaasa soovitused edasiseks teenistuseks. „Tänane sündmus ei ole teie jaoks ei lõpp ega ka algus, vaid väga olulise tee osa, mis on pikk ja sageli ka raske ning selle nimi on elukestev õppimine,“ […]