«Tagasi uudiste lehele

Uudised aastast 2013

 • Täna lõpetas 21 vanemallohvitseri Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste lahingukoolis kümnenda vanemveebli kursuse. Maaväe veebel staabiveebel Siim Saliste tõstis lõpetamisel peetud kõnes esile vanemveeblite väljakujunenud oskusi väljaõppe läbiviimisel ning märkis, et vanemveebli ülesandeks on eelkõige elukogemuse ja küpsusega anda oma panus üksuse jaoks oluliste otsuste tegemisel. Veidi üle kahe kuu kestnud kursus jagunes kolmeks etapiks. Esimeses osas […]

 • Täna lõppes kahepäevane enam kui 90 kilomeetrine vanemallohvitseride baaskursuse veeblirännak, mis on oma iseloomult üks keerulisemaid ja raskemaid kogu kaitseväes. Rännaku läbiviija vanemveebel Tanel Aldošini sõnul näitas rännak õppurite meeskonnatöö oskust ja füüsilist taset. „Veeblirännaku peamine eesmärk on jätkata juba üle kümne aasta kestnud traditsiooni ning tõsta kursuse sisemist sidet ja distsipliini,“ ütles vanemveebel Aldošin. […]

 • Täna algas KVÜÕA lahingukoolis reservohvitseride baaskursusel kolmas moodul, kus kakskümmend kursuslast harjutavad välilaagris jao ja rühma rünnakut. Kursuse läbiviija kapten Anri Šaduro sõnul on kolmanda mooduli eesmärk panna kursuslasi mõistma kompanii tasemel manöövreid. „Meie eesmärk on, et mooduli lõpuks oskaksid kursuslased planeerida ning juhtida rühma tasemel rünnakut. Lisaks pöörame tähelepanu sellele, et nad saaksid aru […]

 • Sellel nädalal algas lahingukoolis vanemallohvitseride baaskursusele rakenduspedagoogika õpe, mille jooksul saavad õppurid ülevaate õppeainete planeerimisest ja tundide läbi viimisest. „Meie instruktorite eesmärk on anda õppurile pedagoogilised teadmised õppeaine läbi viimisest. Iga õppur valmistab kursuse jooksul ette ja annab jaosuurusele üksusele kuni viis õppetundi,“ ütles rakenduspedagoogika kursuse läbiviija kapten Tarmo Kompus. Aine raames omandavad õppurid üldisi […]

 • Täna, 2. septembril tähistavad Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused algavat kooliaastat ja kooli 90. aastapäeva piduliku jalutuskäiguga läbi Tartu linna, millele järgneb tehnika- ja relvanäitus. Õppeasutuste ülema kolonel Martin Heremi sõnul saadab tehnika jalutuskäiku esmakordselt, relvanäituse eesmärgiks tutvustada huvilistele kadettide õppevahendeid. “Kui teiste üliõpilaste jaoks on peamisteks õppevahenditeks raamatud või laboriinstrumendid, siis meie tahame näidata, et lisaks […]

 • Austatud kaasvõitlejad! Täna, 28.juunil 2013 annan täielikult üle oma juhtimisvolitused KVÜÕA ülemana kolonel Martin Heremile. Ühtlasi on see ka minu viimane teenistuspäev Eesti Kaitseväes tegevväe ohvitserina. On raske tõmmata joont alla tegevusele, millele olen pühendanud viimased 22 aastat oma elust. Mul on olnud harukordne võimalus olla Eesti Kaitseväe taassünni juures ja kaasa aidata selle arendamisele […]

 • Täna asetasid kaitseministeeriumi kaitseinvesteeringute asekantsler Ingvar Pärnamäe ja Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste ülem kolonel Aarne Ermus Võrus nurgakivi Lahingukooli uuele elu- ja õppehoonele. Järgmisel aastal valmiv hoone toob KVÜÕA lahingukooli õppuritele kaasaegsed ning senisest avaramad elamis- ja õppimistingimused. Kolmekorruselises hoones saab olema 250 majutuskohta, 13 moodsate õppevahenditega varustatud õppeklassi ja töökohad 32 kaitseväelasele. Uus hoone asub […]

 • Täna lõpetas Kõrgema Sõjakooli seitse sõjalise juhtimise magistrit, 35 värsket ohvitseri ja Lahingukooli lõpetas 26 vanemallohvitseri. „Eesti sõjalise hariduse konkurentsivõimelisust on tunnustanud  ka meie liitlased – viimase kümne aasta jooksul on meie üksusi välisoperatsioonidel juhtinud valdavalt kõrgema sõjakooli lõpetanud ohvitserid,“ ütles lõpetajatele peetud kõnes kaitseväe juhataja kindralmajor Riho Terras. „Nende kaalutletud otsused lahingutegevuses ja allüksuste […]

Uudiste arhiiv

 1. 2017 (5)
 2. 2016 (11)
 3. 2015 (10)
 4. 2014 (13)
 5. 2013 (17)
 6. 2012 (6)
 7. 2011 (18)
 8. 2010 (17)
 9. 2009 (22)
 10. 2008 (66)

Hiljuti lisatud postitused

10.03.2017Lahingukool harjutas asula julgestamist
Sel nädalal harjutasid Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Lahingukooli õppurid Võrumaal Varstu alevikus kaks päeva kestnud taktikaharjutusel julgeoleku… Loe edasi…
02.03.2017Lahingukool korraldab Varstu alevikus taktikaharjutuse
Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste (KVÜÕA) Lahingukool viib 9.-10. märtsil Varstu alevikus läbi taktikaharjutuse, kus harjutatakse julgeoleku tagamist asus… Loe edasi…
31.01.2017Tulevased reservrühmaülemad harjutasid linnalahingut
Täna läbisid Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Lahingukoolis reservrühmaülemate kursusel olevad aspirandid väliharjutuse raames linnalahinguõppe eesmär… Loe edasi…