«Tagasi uudiste lehele

Uudised aastast 2011

 • Eile said Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Lahingukoolis pidulikul rivistusel lõputunnistuse 38 eriala-vanemallohvitseride baaskursuse (EVAK) lõpetajat. Kursuse ülema vanemveebel Indrek Ojasoo sõnul oli selle kursuse lõpetanute tase oluliselt kõrgem kui eelnevatel kursustel. “Praktilist hindamisharjutust on kursuse lõpus alati sooritatud, kuid senini on hinnatud ainult sõdurioskusi. Kuna aga kursuse lõpetanu peab oskama juhtida jagu, siis viisin seekord kursusel […]

 • Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste (KVÜÕA) Lahingukool tähistas täna 91. aastapäeva piduliku rivistuse ja koolipere keskse pärastlõunaga. Pidulikul rivistusel õnnitles Lahingukooli ülema kohusetäitja kapten Aimar Toming oma kolleege aastapäeva puhul. „Minu jaoks ei avaldu Lahingukooli olemus mitte selles majas või kohas siin, vaid hoopis inimestes. Meie õppurid ja töötajad on need, kes teevad sellest kohast kooli,“ ütles […]

 • Kuni 29. maini on võimalik esitada sisseastumisdokumente Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Lahingukoolis algavale 37. vanemallohvitseride baaskursusele (VABK). Sisseastumiskatsed augustis algavale kursusele toimuvad 7. juunil. Lahingukooli õppima asumiseks on vaja läbida suundorienteerumine, mille käigus tuleb läbida 10 kontrollpunkti kontrollajaga 80 minutit, kolme kilomeetri pikkune kiirrännak kontrollajaga 23 minutit ning laskeoskustest. Vanemallohvitseride väljaõpe Õppetöö kestab 11 kuud, esimesel […]

 • Täna, 25. aprillil algab Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Lahingukoolis reservtervishoiutöötajate sõjaline baaskursus. Kursuse vältel omandavad tsiviiltervishoiutöötajad teadmisi rivi-, relva-, side-, pioneeri-, ja meditsiiniõppest, sõjatopograafiast, välioskustest ning kaitseväe teenistust korraldavatest õigusaktidest. Kursus lõpeb kiirrännakuga Nursipalust Lahingukooli. „Meditsiini valdkonnas tegutsevate tsiviiltervishoiutöötajate koolitamine on oluline seetõttu, et kursusel omandatud baasteadmised võimaldavad reservmeedikutel täita erialaseid ülesandeid reservõppekogunemistel, mobilisatsiooni korral ja […]

 • Esmaspäeval, 11. aprillil alustas Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Lahingukoolis järjekordne erialaametikoha vanemallohvitseride baaskursus. Kursuse ülema vanemveebel Indrek Ojasoo sõnul erineb seekordne kursus praktilise lõpuharjutuse positiivse sooritusnõude poolest. „Kursuse lõpetamiseks peavad kursuslased juhtima oma jagu erinevates lahingusituatsioonides ning tegema seda positiivsele hindele. Vastasel juhul kursust lõpetada võimalik ei ole“, ütles Ojasoo. Seekordne kursus keskendubki peamiselt väljaõppele jao […]

 • Eile, 7. aprillil lõppes Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Lahingukoolis  kolm päeva kestnud taktikalise laskmise kursus kaitseväelastele, mille lõpetas parima tulemusega Kõrgema Sõjakooli  12. põhikursuse kadettseersant Priit Meier. Teise parima tulemuse nelja ala kokkuvõttes sai kirja nooremleitnant Rain Lepikmäe Staabi-ja Sidepataljonist ning kolmas oli vanemveebel Konstantin Svjätski Viru Jalaväepataljonist. Taktikalise laskmise kursusel osales kokku 12 laskurit erinevatest […]

 • Täna, 7. märtsil algas Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Lahingukoolis reservohvitseride baaskursus, kus osaleb 25 vabatahtlikku. Kursus annab reservohvitseri sõjaväelise hariduse riigikaitseliselt olulistele spetsialistidele ning loob eeldused edasiseks väljaõppeks täienduskursuste ning reservõppekogunemiste kaudu erialaohvitserina. „Kursus on väga intensiivne ja selle edukas läbimine nõuab osalejatelt kõrget motivatsiooni, pealehakkamist, õpihimu ja distsipliini,“ ütles Lahingukooli ülema kohusetäitja kapten Aimar Toming. […]

 • Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustes lõpetas 23. veebruaril erialaohvitseride baaskursuse 24 kaitseväelast. „Me oleme andnud teile minimaalse vajaliku pagasi hakkama saamiseks, teie edasine areng ja täiendamine sõltub teist endist,“ ütles KVÜÕA ülem kolonel Aarne Ermus kursuse lõpurivistusel. Kursuse eesmärgiks on valmistada ette erialaohvitsere teenimaks rahu- ning sõjaaja ametikohtadel. Oktoobris alanud kursus koosnes kahest moodulist – alusõppest ja […]

Uudiste arhiiv

 1. 2016 (9)
 2. 2015 (10)
 3. 2014 (13)
 4. 2013 (17)
 5. 2012 (6)
 6. 2011 (18)
 7. 2010 (17)
 8. 2009 (22)
 9. 2008 (66)

Hiljuti lisatud postitused

24.11.2016Tulevased veeblid õpivad lahinglaskmiste läbiviimist
Nursipalu harjutusalal jätkub Lahingukooli vanemallohvitseride põhikursuse laskelaager. Esmaspäeval alanud ja homme lõppeva viiepäevase laskelaagri ees… Loe edasi…
25.10.2016Lahingukool viib läbi taktikaharjututse
Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Lahingukool korraldab ajavahemikul 01.11-04.11.2016 Sänna, Tsiatsungõlmaa ja Nursipalu aladel taktikaharjutuse, kus õpita… Loe edasi…
11.10.2016Lahingukool arutas Läti kolleegidega koostöövõimalusi
Eile külastas Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Lahingukooli esindus Läti allohvitseride kooli Võnnus, et tutvuda seal läbiviidavate kursustega ning aruta… Loe edasi…