«Tagasi uudiste lehele

Uudised aastast 2011

 • Täna algas Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Lahingukoolis eriala-vanemallohvitseride baaskursus. Kaheksa õppenädala pikkusel kursusel õpivad osalejad üksikvõitleja oskusi, juhtimise aluseid, taktikalisi teadmisi, määrustikke, meditsiini, topograafiat ja läbivad relvaõppe. Kõigil kursuslastel tuleb sooritada relvatest, laskeoskustest ning osaleda laskeharjutusel. Kursuse lõpetab Põlvamaal Moostes toimuv nädalane koondharjutus koos vanemallohvitseride baaskursuse õppuritega. Lõpuharjutusel peavad kursusel osalejad olema võimelised juhtima kuni jao […]

 • Neljapäeval, 27. oktoobril ootab Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Lahingukool kõiki huvilisi külla tutvuma vanemallohvitseride õppimisvõimalustega. Külalised näevad lahtiste uste päeval kooli õppe- ja eluruume, raamatukogu ja sõdurikodu ning saavad tutvuda relvastuse, varustuse ja masinapargiga. Neile huvilistele, kes soovivad astuda lahingukooli, jagatakse täpsemat informatsiooni sisseastumistingimuste ja õppimisvõimaluste kohta. Lahingukool võtab Võrus Meegomäel külalisi vastu kella 10-15. Lisainfo […]

 • Eile, 17. oktoobril alustasid 22 vanemallohvitseri õpinguid vanemveebli kursusel Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Lahingukoolis. „Kursuse eesmärk on anda kaitseväe vanemallohvitseridele ühtne kutsealane koolitus ja vastav ettevalmistus vanemveebli auastmega ametikohal teenimiseks,“ ütles Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Lahingukooli kooli veebel vanemveebel Tanel Aldošin. Kaheksa õppenädala pikkune kursus jaguneb kolmeks osaks. Esimeses osas õpitakse üldaineid, vastaseõpet ja logistikat. Teises omandatakse […]

 • Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused tähistasid täna uue õppeaasta algust piduliku jalutuskäiguga Tartu linnas, õppeaasta avaloengu pidas kaitseväe juhataja kindral Ants Laaneots. Kindral Laaneots andis õppuritele ülevaate Eesti julgeolekupoliitilisest olukorrast ning taastatud kaitsejõudude arengust 20 aasta vältel. Samuti rääkis kaitseväe juhataja õppuritele ohvitseri elukutsest ning tõstis esile värskeid teadusdoktoreid, kes hakkavad sel õppeaastal õpetama sõjalisi juhte. Õppeaasta […]

 • Neljapäeval, 1. septembril marsib ligi 250 Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste (KVÜÕA) Kõrgema Sõjakooli kadetti ja Lahingukooli õppurit õppeaasta alguse puhul läbi Tartu linna. Traditsioonilist pidulikku jalutuskäiku juhib Kõrgema Sõjakooli ülem kolonelleitnant Mati Tikerpuu. Jalutuskäigul marsivad sõjakooli põhikursused, keskastmekursused, aastane nooremohvitseride kursus ning Lahingukooli õppurid. Kadetid ja õppurid suunduvad kell 10 kaitseväe orkestri saatel õppeasutuste peahoone juurest […]

 • Täna, 8. augustil algas Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Lahingukoolis vanemallohvitseride baaskursus ning reservtervishoiutöötajate sõjaline baaskursus. Vanemallohvitseride baaskursusel alustas täna õppetööd 55 õppurit, edukad lõpetajad saavad kutsehariduse sõjaväelise juhtimise erialal ja nooremveebli auastme. Vanemallohvitseride kursuse ülema leitnant Toivo Raudnageli sõnul on uute seersant-õppurite motivatsioon äärmiselt kõrge. „Täna hommikul toimunud kursuse sissejuhatava tunni ajal oli näha, et mehed […]

 • Täna lõpetasid Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Lahingukooli ja said nooremveebli auastme 45 allohvitseri. Kõrgema Sõjakooli lõpetas 18 värsket ohvitseri, 10 ohvitseri sai magistrikraadi sõjalise juhtimise alal. „Õppeasutused annavad meie ohvitseridele ja allohvitseridele ühtse ettevalmistuse, ühtsed tõekspidamised ja väärtushinnangud. Mida ühtsemad sõjalised juhid on, seda tugevam on kaitsevägi,“ ütles kaitseväe juhataja kindralleitnant Ants Laaneots oma kõnes lõpetajatele. […]

 • Täna, 7. juunil sooritavad sisseastumiskatseid Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Lahingukooli vanemallohvitseride kursusele 78 kaitseväelast. Sisseastumiskatsetel panevad tulevased vanemallohvitserid proovile oma füüsilise vastupidavuse ja sõjalised oskused. Kooli õppima asumiseks on vaja läbida lahinguvarustuses viie kilomeetrisel suundorienteerumisrajal kümme kontrollpunkti 80 minutiga ja kolme kilomeetri pikkune kiirrännak 23 minutiga. Samuti peavad vanemallohvitseriks pürgijad sooritama lasketesti. „Tänavu on huvi kursuse […]

Uudiste arhiiv

 1. 2016 (9)
 2. 2015 (10)
 3. 2014 (13)
 4. 2013 (17)
 5. 2012 (6)
 6. 2011 (18)
 7. 2010 (17)
 8. 2009 (22)
 9. 2008 (66)

Hiljuti lisatud postitused

24.11.2016Tulevased veeblid õpivad lahinglaskmiste läbiviimist
Nursipalu harjutusalal jätkub Lahingukooli vanemallohvitseride põhikursuse laskelaager. Esmaspäeval alanud ja homme lõppeva viiepäevase laskelaagri ees… Loe edasi…
25.10.2016Lahingukool viib läbi taktikaharjututse
Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Lahingukool korraldab ajavahemikul 01.11-04.11.2016 Sänna, Tsiatsungõlmaa ja Nursipalu aladel taktikaharjutuse, kus õpita… Loe edasi…
11.10.2016Lahingukool arutas Läti kolleegidega koostöövõimalusi
Eile külastas Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Lahingukooli esindus Läti allohvitseride kooli Võnnus, et tutvuda seal läbiviidavate kursustega ning aruta… Loe edasi…