Ole esimene kes teab!

Telli uudised postkasti

või jälgi rss feedi RSS

Uudiste arhiiv

 1. 2017 (3)
 2. 2016 (11)
 3. 2015 (10)
 4. 2014 (13)
 5. 2013 (17)
 6. 2012 (6)
 7. 2011 (18)
 8. 2010 (17)
 9. 2009 (22)
 10. 2008 (66)
 • Täna läbisid Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Lahingukoolis reservrühmaülemate kursusel olevad aspirandid väliharjutuse raames linnalahinguõppe eesmärgiga harjutada planeerimist ja juhtimist erinevates tingimustes.  „Aspirandid õppisid täna, kuidas planeerida rünnakut, kaitset ja patrulli hoonestatud alal,“ ütles väliharjutuse üks läbiviijatest veebel Keit Purga. „Linn ei koosne ainult majadest ja betoonist, vaid mitmetest erinevatest faktoritest, mida tulevased reservrühmaülemad arvestama peavad.“ Linnalahinguõpe […]

 • Eile osalesid Lahingukooli vanemallohvitseride põhikursuse õppurid ja Kõrgema Sõjakooli maaväe põhikursuse 3. õppeaasta jalaväe eriala kadetid Võrumaal ühisel miinipildujakursuse kaudtule harjutusel.  „Tegemist on miinipildujakursuse ühe lõpuharjutusega, kus tulejuhid, relvameeskond ja arvestusmeeskond tegid esimest korda maastikul koostööd,“ ütles harjutuse läbiviija nooremleitnant Virgo Vutt. „Harjutuse jooksul saavad kõik oma erialased tööd roteerumiskorras läbi teha.“ Harjutusel osalesid Kaitseväe […]

 • Täna algas Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Lahingukoolis viis nädalat kestev reservrühmaülemate baaskursus, mille läbib üle 80 aspirandist ajateenija.  „Kursuse eesmärk on tulevaste reservohvitseride rolli ja ülesannete selgitamine ning taktikaliste võtete õpetamine sellisele tasemele, et õppurid on võimelised iseseisvalt ja loovalt täitma neile pandud ülesandeid,“ ütles kursuse ülem major Artur Meerits. Reservrühmaülemate baaskursus on läbinud uuenduse ja […]

 • Täna peeti Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Lahingukoolis tseremoonia, kus omistati 55 vanemallohvitseride põhikursuslasele nooremveebli auaste ning 29 keskastmekursuslasele kursuse lõputunnistus.  Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste ülema ülesannetes olev kolonelleitnant Avo Veske soovis oma kõnes Lahingukooli õppuritele edu edasiseks teenistuseks ning tänas neid õppima asumise otsuse eest. „Teil on selge arusaam oma rollist ning olete tulnud õppima, et teha […]

 • Täna lõppes Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Lahingukooli kontrollharjutus, mis võttis kokku vanemallohvitseride põhi- ja keskastmekursuslaste seni õpingute jooksul omandatud teadmised.  „Harjutuse eesmärk oli hinnata vanemallohvitseride põhikursuse juhisooritusi ning anda vanemallohvitseride keskastmekursuse õppuritele võimalus organiseerida õppe- ja hindamissituatsioone,” ütles Lahingukooli kooli veebel vanemveebel Indrek Ojasoo ning lisas, et harjutus loob eeldused edukateks sooritusteks tulevases teenistuses. Kontrollharjutuse jooksul […]

 • Nursipalu harjutusalal jätkub Lahingukooli vanemallohvitseride põhikursuse laskelaager. Esmaspäeval alanud ja homme lõppeva viiepäevase laskelaagri eesmärgiks on valmistada õppurid ette jätkuväljaõppe ja lahinglaskmiste korraldamiseks.  „Õppurid täidavad laskmiste läbiviimisel erinevaid rolle, näiteks abiliste ja tulekontrollijatena ning saavad ka ise harjutuste juures kaasa rääkida,“ ütles laskelaagri läbiviija kapten Tarvo Planken. Laagri esimesel päeval valmistasid õppurid instruktorite juhendamisel ette […]

 • Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Lahingukool korraldab ajavahemikul 01.11-04.11.2016 Sänna, Tsiatsungõlmaa ja Nursipalu aladel taktikaharjutuse, kus õpitakse ja harjutatakse juhtimissooritusi kaitsvate tegevuste korral. Väliharjutus korraldatakse vanemallohvitseride põhikursuse õppe raames ning sellest võtab osa ligikaudu 60 tegevväelast. Harjutus viiakse läbi Sänna, Tsiatsungõlmaa ja Nursipalu aladel. Väliharjutusel osalejad kasutavad imitatsioonivahendeid, mis ei kahjusta ümbritsevat keskkonda. Lisaks kasutatakse harjutuse raames […]

 • Eile külastas Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Lahingukooli esindus Läti allohvitseride kooli Võnnus, et tutvuda seal läbiviidavate kursustega ning arutada koostöövõimalusi kahe kooli vahel. „On oluline tunda oma heade naabrite toiminguid ja koolitussüsteemi,“ ütles Lahingukooli veebel vanemveebel Indrek Ojasoo. „Võimalikud koostööprojektid läbi erinevate harjutuste või kursuste aitavad jagada kogemusi ning omavad mõlemapoolselt kasutegureid.“ Visiidi jooksul tutvusid Lahingukooli ülem […]